poniedziałek, 18 marca 2013

Konkurs - Zakończony

Obiecana zabawa właśnie się rozpoczęła.

Na naszym Fan page  prosiliście, aby konkurs była łatwy, trudny, i kreatywny.
Każdy z Was znajdzie tu to, co chce.

Zadanie konkursowe brzmi:

Zrób Świąteczne danie typu: mazurek, sernik, sałatka, albo inna przystawka, obok dania połóż własnoręcznie napisaną karteczkę z napisem Lestello. 
Zrób zdjęcie potrawy i zamieść na naszym Fan page, oraz udostępnij wpis o Konkursie na swojej tablicy na Facebooku.
Spośród wszystkich opublikowanych przez Was prac wybierzemy trzy z których ta, która spodoba nam się najbardziej zostanie nagrodzona zestawem produktów ze zdjęcia, kolejne dwie otrzymają łopatki z naszym logo.

Konkurs jest wyłącznie dla naszych fanów na Facebooku. 

Czas na publikację zdjęć macie od dziś 18 marca 2013 r. do niedzieli 24 marca 2013 r. W poniedziałek 25 marca 2013 r. wybierzemy zwycięzców.


Uwaga! Konkurs przedłużony do 04.04.2013 r.  Zwycięzców podamy 08.04.2013 r.

 
Konkurs Świateczny


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Zabawy jest Firma MAKRO K&K Sp. Z o.o. Cmolas 475, 36-105 Cmolas woj. podkarpackie, zwana dalej Organizatorem.  
2. Konkurs zaczyna się w dniu 18 marca 2013 r. a kończy 24 marca 2013 r. Kończy 04.04.2013 r.
3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca konto na Facebooku i jest fanem LestelloPL. 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.  5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr. 101 poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, oraz w celach marketingowych. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. 
6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie na profilu LestelloPl na Facebooku co najmniej jednego zdjęcia z potrawą z dołączoną do niego karteczką z napisem Lestello.

7. Nagrody: 

1 miejsce - zestaw naszych produktów + firmowy gadżet
2 i 3 miejsce - firmowy gadżet
8. Osoby otrzymujące nagrody zostaną o tym powiadomione we wpisie na naszym  Fan page 08.04.2013 r.
9. Osoba, która zostanie poinformowana przez organizatora Konkursu o otrzymaniu upominku zobowiązana jest w terminie siedmiu dni od opublikowania tej informacji podać Imię i Nazwisko, pełen adres z podaniem kodu pocztowego do wysyłki upominku. W przeciwnym razie upominek przepada. Adres należy wysłać na e-mail: lestello@lestello.pl. podając w tytule wiadomości treść: „Konkurs”   
10. Nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które otrzymają Nagrody zobowiązane są do podania Polskiego adresu do wysyłki.   
11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 
12. W przypadku złamania niniejszego regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.   
13. Osobie otrzymującej nagrodę nie przysługuje wymiana jej na wartość pieniężną.   
14. Organizator  Konkursu Firma Makro K&K Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia zdjęć dodawanych do Konkursu  przez jego Uczestników. Odpowiedzialność za to ponoszą tylko i wyłącznie Uczestnicy Konkursu.   
15. Każdy Uczestnik Konkursu umieszcza zdjęcia na Fan-page LestelloPL dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.   
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których nie mógł przewidzieć.   
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1 komentarz: